Copiii fără CNP se pot înscrie în învățământul obligatoriu

Copiii fără CNP se pot înscrie în învățământul obligatoriu

Copiii sunt viitorul nostru. În ei ne punem toată speranța. Să le oferim un start egal în viață, să facem tot posibilul pentru ca ei să beneficieze de o educație de calitate și să le asigurăm condițiile necesare pentru o dezvoltare deplină.

Dreptul la educație este un drept fundamental al oricărui cetățean și este reglementat atât la nivel național, european cât și internațional.

În România, dreptul la învățătură este prevăzut în Constituție, dar și în Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

Deși învățământul de 11 clase este gratuit și obligatoriu, zeci de mii de copii nu frecventează orele de curs din școli, licee sau din alte forme de învățământ. Motivul? Nu dețin acte de identitate și/sau certificate de naștere. Din această cauză, practic, nu pot beneficia de dreptul lor legal –  dreptul la educație.

Cei mai mulți dintre copiii care nu au CNP și nu merg la școală provin din familii sărace, ori trăiesc în medii vulnerabile. Astfel, ei ajung să fie marginalizați, discriminați.

Actul normativ privind accesul egal la educație pentru copiii fără CNP – o abordare dinamică și incluzivă

Ultimele date ale autorităților (Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor si Administraţia Bazelor de Date) arată că în anul 2015, erau înscriși în registrele oficiale aproximativ 160.000 de persoane cu vârsta de peste 14 ani fără acte de identitate. Dintre acestea, peste 91.000 sunt copii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani.

Actul normativ privind accesul egal la educație pentru copiii fără CNP și acte de identitate a fost adoptat recent. Propunerea legislativă vine în sprijinul copiilor lipsiți dintr-un motiv sau altul de CNP, printr-o abordare dinamică și incluzivă, fiind cumulată cu o serie de modificări aduse Legii Educației Naționale nr. 1/2011.

 „În vederea asigurării accesului la învăţământul general obligatoriu, unităţile de învăţământ preuniversitar au obligaţia de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal”, se arată în actul normativ.

Educația copiilor este o prioritate!

Prin acest demers se dorește uniformizarea și îmbunătățirea standardelor în materie de educație în concordanţă cu standardele Uniunii Europene, dar și cu cele internaționale, conturându-se astfel, cadrul de manifestare al acestui drept.

Statului îi revine datoria și responsabilitatea de a furniza accesul liber și neîngrădit la un sistem educațional tuturor cetățenilor, prin implementarea unui astfel de cadru legal care să asigure șanse egale tuturor.

Din acest punct de vedere, copiii trebuie ajutați să-și continue studiile, și de ce nu, să aibă posibilitatea de a-și depăși condiția, indiferent dacă au sau nu CNP.

Prin creșterea nivelului de educație, scade rata de analfabetism și a excluziunii sociale.

Modificările și completările aduse Legii Educației rezolvă astfel, câteva probleme majore: se asigură un acces egal la o educație pentru toți copiii și un mijloc eficient de combatere a discriminării.

                                                                                                          Foto: pixabay.com

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *